Vegla zgjeruese për gominat e transmisionit

Ju mungojnë veglat e duhura?

Vegla zgjeruese SKF (VKN 402) është projektuar posaçërisht për montimin e besueshëm të gominave universale pa qenë nevoja të shkëputni kardanin nga boshti, duke kursyer kohë dhe duke zvogëluar shpenzimet. Vegla jonë pneumatike mban markimin CE dhe gjatë montimit mund të shkëputet nga hyrja e ajrit pneumatike. Me peshë më të lehtë se veglat e konkurrentëve tanë, me të mund vendosen gomina kardani me shpejtësi konstante me diametër të jashtëm deri në 115 mm.
SKF logo