Kapaku kundër pluhurit

Zona e skajit të rrotave preket vazhdimisht nga uji dhe dheu. Ky mjedis tejet i ndotur mund të reduktojë jetëgjatësinë e kushinetës së rrotës. Disa aplikacione për automjete kanë kapak kundër pluhurit në kardanin me shpejtësi konstante për ta mbrojtur kushinetën e rrotës nga uji dhe dheu, dhe si rrjedhojë, garanton jetëgjatësi më të madhe. 
SKF-ja nuk kryen furnizime me kapakë kundër pluhurit që ofrohen individualisht në kuti, por ato vijnë të montuara në xhuntot kardanike.

Përfitimet për mekanikët:
  • reduktim i kohës së riparimit
  • shmangie e gabimeve në instalim
SKF logo