Sistemi ndihmës

Ne e konsiderojmë si diçka normale në një ditë të nxehtë një makinë të këndshme me kondicioner – derisa ai ndalon së punuari.

Rripat ndihmës dhe komponentët përkatës përdoren për të vënë në lëvizje shumë sisteme të makinës, si p.sh. kompresori në një sistem kondicioneri ose dinamoja, duke iu nënshtruar ngarkesave të larta.

Ata duhen montuar që të gjithë në mënyrë të përsosur dhe të plotësojnë kërkesat e pajimit origjinal në mënyrë që makina të punojë si duhet në planin afatgjatë. Me produktet SKF do të jeni të sigurt që kjo do të ndodhë meqenëse që të gjithë rripat ndihmës përputhen me gjatësinë e saktë të origjinalit - deri në milimetër - dhe të gjitha pjesët metalike janë të cilësisë së pajimit origjinal.
SKF logo