Sistemi i ftohjes

Një motor i mirë mbështetet në një pompë uji efikase që ta mbajë atë të ftohtë.

Dhe për t'ju lënë në baltë, prishja e pompës së ujit mund të jetë katastrofike për motorin tuaj, duke shkaktuar tejnxehjen e tij, gjë e cila shpesh rezulton në riparime të kushtueshme. Për të qenë të qetë, kërkojini ofiçinës të kontrollojë pompën e ujit dhe pjesët e lidhura me të sa herë që i bëni një makinës një shërbim.
SKF logo