Kompletet e rripave të fazës bashkë me pompë uji

Shumë prodhues automjetesh rekomandojnë ndërrimin e të gjithë sistemit të sinkronizimit në të njëjtën kohë, për të parandaluar defekte të mundshme të një ose ndonjë pjese tjetër të rëndësishme, të cilat mund të ndodhin pak më vonë.

SKF-ja prodhon një gamë prej mbi 160 kompletesh të rripave të fazës, të plotësuara me pompë uji dhe të gjitha pjesët e tjera në sistemin e rripit të fazës, duke thjeshtuar, shpejtuar dhe ulur koston e shërbimit të plotë dhe riparimit!

SKF logo