Kompleti i pompës së ujit

Ndërrimi i pompës së ujit kur riparoni sistemin e fazës ose sistemin ndihmës konsiderohet praktikë e mirë profesionale.

Kjo shpjegon fokusin e fuqishëm që u jep SKF-ja pompave të ujit.
Prodhuar për t'u pajtuar ose për të kaluar specifikimet e pajimeve origjinale, pompat e ujit AquaMax të SKF-së garantojnë:
  • vendosjen e duhur dhe instalim të lehtë
  • efikasitet optimal të sistemit të ftohjes falë materialeve dhe dizajnit të avancuar të pjesëve
  • kapacitet i lartë ngarkese për forcat aksiale dhe radiale
  • konsum të reduktuar të karburantit dhe emetime të reduktuara të CO2.

Përfitimet nga oferta e SKF-së:
  • më shumë se 545 komplete në dispozicion
  • Mbulim 96% i parqeve të automjeteve në Evropë.
SKF logo