Wheel end products

Wheel bearings and hub units with integrated ABS-sensors

SKF has pioneered every major advance in wheel and hub bearing technology since the invention of the automobile. We are the trusted engineering partner and OE component supplier to major vehicle manufacturers and today more than 90 million cars worldwide run on bearings made by SKF.

Moco e rrotës

SKF-ja ka qenë në krye të çdo përparimi në teknologjinë e mocove të rrotave që nga shpikja e automjetit dhe përkushtimi ynë ndaj novacioneve vijon edhe në ditët e sotme. Me ekspertizë jo vetëm për kushineta, por dhe për guarnicione, lubrifikim dhe mekatronikë, SKF mund ta shohë teknologjinë e mocove të rrotave nga pikëpamja sistemike. Rezultat i kësaj është rritja e funksionalitetit, qëndrueshmërisë, efikasitetit dhe sigurisë.

Prodhuesit e automjeteve anembanë botës mbështeten mbi SKF-në për komponentët dhe sistemet e integruara të mocove të rrotave. Pajisjet SKF OE luhaten nga kushinetat konike të rrotave në njësi bokullash me folenë e tyre, me sensorë të integruar që komunikojnë me njësinë e programit të kompjuterizuar të automjetit për të komanduar frenat progresive (ABS), sistemet e komandimit të fërkimit (TCS) dhe funksione të tjera të rëndësishme.

Duke parë përpara, SKF po zhvillon tanimë një brez të ri bokullash të pajisura me sensorë që do të ndihmojnë edhe më tej sigurinë dhe drejtueshmërinë e automjeteve. Kryesimi i SKF në teknologjinë e bokullave është konfirmuar nga çmime të shumta të prodhuesve të automjeteve si Toyota dhe Fiat, furnizuesit e sistemeve të komponentëve dhe botimet për automjetet si në Evropë, ashtu edhe në SHBA. Një çmim i tillë e shpalli X-Tracker-in e patentuar nga SKF si “novacionin më të rëndësishëm në tregun botëror të kushinetave të bokullave që nga integrimi i sensorëve ABS në vitet 1990”.

Wheel end technology

Combined with our extensive expertise in seals, lubrication, and mechatronics, SKF is able to look at wheel end technology from a systems point of view. The result is improved functionality, reliability, efficiency, and safety.

If you want to learn more about SKF’s products or would like to place an order, we welcome you to contact the SKF customer service or locate an authorized SKF distributor close to you.

Did you know..

Scanning_QR
…that you can find QR codes on our product packaging that will give you access to fitting instructions, technical information and precise product data online?

A QR code reader for your smart phone can easily be downloaded at your app store.
SKF logo