Mirëmbajtja mekanike

Sot, menaxherët e mirëmbajtjes përballen me një detyrë të vështirë: Ndonëse stafi i tyre mund të jetë shumë i mirë, ata kanë një grup të madh makinerish për të cilat u duhet të kujdesen, si dhe mund të mos kenë mundësi të ndjekin procedura të përpikta mirëmbajtjeje. Për më tej mirëmbajtja po bëhet gjithnjë e më e ndërlikuar për shkak të përparimeve të vazhdueshme teknike dhe ligjet e sigurisë po bëhen gjithnjë e më të rrepta, duke ushtruar më tepër presion mbi këtë funksion se kurrë më parë.

Duke e pasur të qartë nevojën për burime shtesë, SKF-ja ofron një gamë të gjerë shërbimesh mirëmbajtjeje për të ndihmuar kompanitë të arrijnë objektivat e tyre të mirëmbajtjes.
SKF logo