Rrjeti i distributorëve të SKF-së

Rrjeti i distributorëve të SKF-së
SKF-ja i shërben grupit të saj më të madh të klientëve brenda tregut të pas-shitjes të automjeteve, si drejtpërdrejt ashtu edhe nëpërmjet një rrjeti global distributorësh dhe shitësish.

Kuptimi i nevojave të tregjeve lokale, sistemet efikase IT dhe logjistike, dhe mbështetja nga inxhinjerët dhe ekspertët e SKF-së të pajisur me njohuri të larta përbëjnë mjetet bazë të cilat e bëjnë rrjetin e distributorëve të SKF-së një burim të çmuar për klientët.

Për ruajtjen e niveleve më të larta të shërbimit nëpërmjet këtyre kanaleve, SKF-ja lidh partneritete me dy lloje distributorësh:

  1. Distributorët e autorizuar të SKF-së që shërbejnë në tregun e pas-shitjes industriale
  2. Distributorët e tregut të shërbimit të automjeteve të SKF-së, që shërbejnë në tregun e pas-shitjeve të automjeteve
SKF logo