Politika privatnosti

Prije korištenja ove web stranice molimo da pažljivo pročitate Politiku privatnosti.

SKF vrlo ozbiljno uzima privatnost korisnika ove web stranice i sigurnost vaših ličnih podataka. SKF-ov je cilj da se vi, ako se vaše lične informacije obrađuju u SKF-u, osjećate sigurni da se poštuje vaša privatnost i da se poduzima odgovarajuća briga o vašim ličnim informacijama.

Namjera ove izjave je da postavi pravila koja upravljaju SKF-ovom upotrebom ličnih informacija koji SKF dobija od vas. Pristupanjem web stranici vi se slažete sa sljedećim uslovima. Ako se ne slažete s njima, ne možete koristiti web stranicu.

SKF će biti saglasan sa državnim zakonima o zaštiti podataka koji upravljaju skupljanjem i upotrebom ličnih podataka, kao što je Švedski zakon o zaštiti podataka (Sw. Personuppgiftslagen 1998:204) i koji će se primijeniti na aktivnosti SKF-a. Po Švedskom zakonu o ličnim podacima vi imate pravo na pristup i ispravku svojih ličnih podataka. SKF će se držati ovih prava koliko je to moguće kako bi ispunio svoje zakonske obaveze.

SKF prikuplja lične podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa i država prebivanja te druge informacije koje korisnici web stranice dobrovoljno daju. Lični podaci koje date bit će obrađeni u svrhu obezbjeđivanja informacija i usluga koje zahtjevate kao i za marketing, prodaju i razvoj proizvoda. SKF može dati lične podatke trećoj strani, koja se nalazi unutar, ali i van Evropske Unije, kao što su distributeri naših proizvoda, a u namjeri da obradimo vašu narudžbu i ispunimo vaše zahtjeve.

SKF ne preuzima nikakve odgovornosti za politiku privatnosti ili sadržaj eksternih web stranica na koje upućuju linkovi sa ove web stranice.

SKF može u svako vrijeme revidirati uvjete ove Politike privatnosti.

Ako imate bilo kakva pitanja o SKF-ovoj obradi vaših ličnih podataka, molimo kontaktirajte nas.

SKF Group Headquarters
SE-415 15 Göteborg
Švedska
Telefon: +46 31 337 10 00
Faks: +46 31 337 17 22

E-mail: skfweb@skf.com
SKF logo