RSS-sažeci

RSS znači "Really Simple Syndication" ili "stvarno jednostavne vijesti". To je način kao lako distribuirati velikom broj ljudi spisak naslova, obavještenja o ažuriranju i ponekad sadržaje. Koristi se u računarskim programima koji organizuju te naslove i obavještenja u lako čitljiv oblik.

Provjeravanje web stranica može biti vremenski jako zahtjevan i jako zamoran posao

Puno ljudi je zainteresirano za različite web stranice čiji se sadržaj – npr. vijesti i događaji – mijenja na nepredvidljiv način. Stalno provjeravanje svake web stranice da li se u međuvremenu mijenjala može biti izuzetno vremenski zahtjevno.

Kako se prijaviti za RSS-sažetak

Na desnom stupcu ove stranice naći ćete puno mogućnosti kako se prijaviti za RSS-sažetak.
SKF logo