Najava promjena u ukupnom broju glasova u kompaniji AB SKF

2013 June 28, 10:00 CEST

Gothenburg, Sweden, 25 Jun 2013: Zbog konverzije dionica iz serije A u seriju B u skladu sa statutom kompanije, AB SKF potvrđuje sljedeće: Na datum 30. jul dioničarski kapital kompanije iznosi 1 138 377 670 švedskih kruna, a ukupan broj dionica je 39 585 300 iz serije A i 415 765 768 dionica iz serije B. Broj glasova u kompaniji iznosi 81 161 877. AB SKF ne posjeduje nikakve vlastite dionice. <1 />
Aktiebolaget SKF
(publ)AB SKF je dužan objaviti navedene informacije u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i / ili Zakonom o trgovanju financijskim sredstvima. Informacija je objavljena u 10:00, 28. marta 2013.Za dodatne informacije, molimo obratite se:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Za odnose sa javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Za odnose sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač za ležaje, brtve, mehatroniku, sisteme podmazivanja i usluge koje uključuju tehničku podršku, održavanje i pouzdanost, inžinjerska savjetovanja i obuku. SKF je predstavljen u više od 130 država i ima oko 15.000 distributerskih lokacija širom svijeta. Obim prodaje u 2012 iznosio je 64.757 milijarde švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je zaštitni znak SKF Group.

Preuzmi komplet za štampu

Komplet za štampu (7.3 KB)

SKF logo