Cookies op de SKF website

SKF gebruikt cookies op haar websites om de getoonde informatie zo veel mogelijk af te stemmen met de voorkeuren van haar bezoekers, zoals keuze van land en taal.

Accepteert u cookies van SKF?

Uitleg van de modules

Kennismodules
We adviseren u hierbij graag. Onze trainers denken graag met u mee in een persoonlijk gesprek. Klik hier om contact op te nemen met Michel van den Putte (+32 479 500160) of Jeroen Heerdt (+31 621172542) of via e-mail: training.benelux@skf.com
Module 1 - Montage en demontage van wentellagers
Montage en demontage van wentellagers
Niveau 1Niveau 2
• Montage van lagers met cilindrische en conische boring XX
• Demontage van lagers met cilindrische en conische boringXX
• Programma “Drive-up method” XX
• GereedschappenXX
• Oefeningen van montage en demontageX
Module 2 - Lagertechnologie
LagertechnologieNiveau 1Niveau 2
• Lagertypen XX
• Kooien XX
• Interne speling XX
• Precisie
X
• ISO-aanduidingen XX
• Voor- en achtervoegsels XX
Module 3 - Levensduurberekening
Levensduurberekening Niveau 1Niveau 2
• Selectie van het lagertype 
X
• Definitie van de draagvermogens 
X
• Equivalente lagerbelasting 
X
• Berekening van de levensduur 
X
     – Nominale levensduur 
X
     – SKF levensduur 
X
• Lagertoerentallen 
X
• Toleranties van assen en huizen
X
Module 4 - Lagersmering
LagersmeringNiveau 1Niveau 2
• Smering met vet

    – Karakteristieken XX
    – Selectie criteria
X
    – Classificatie – Viscositeit – Consistentie 
X
    – Initiële smering XX
    – Nasmering XX
    – Smeersystemen XX
• Smering met olie 

    – Karakteristieken XX
    – Oliesmeersystemen XX
• SKF programma’s 

    – Viscositeit, LubeSelect, LuBASE 
X
    – Dialset XX
Module 5 - Lagerschade
Lagerschade Niveau 1Niveau 2
• Vermoeiing XX
• ISO-classificatie en codering XX
• Soorten lagerschadeXX
• Mogelijke verbeteringenXX
• Oefeningen
X
Module 6 - Asuitlijning
AsuitlijningNiveau 1Niveau 2
• Gevolgen van uitlijnfouten 
X
• Basiskennis 

    – Uitlijning, uitlijnfout, definities
X
• Technieken

    – Directe metingen 
X
    – Uitlijnen met meetklokken 
X
    – Laser 
X
• Procedures

    – Voorafgaande controles 
X
    – Uitlijnprocedure 
X
    – Uitlijntoleranties
X
    – Oefeningen
X
Module 7 - Power Transmission
Power transmission Niveau 1Niveau 2
• Typen van aandrijvingen 
X
• Aanduidingen
X
• Berekeningen 
X
• Montage en demontage van aandrijvingen
X
• Schadepatronen 
X
Module 8 - Afdichtingen
Afdichtingen Niveau 1Niveau 2
8.1 Roterende afdichtingen

• Werking van de afdichting: de 4 functies 
X
• Selectie parameters voor afdichtingen
X
• De juiste afdichting

    – Type afdichtingen
X
    – Materiaalkeuze 
X
• Voorraadbeheer van afdichtingen
X
• Speedi-Sleeve 
X
• Juiste montage van afdichting en Sleeve 
X
8.2 Hydraulische afdichtingen 

• Basis principes van de hydraulische cilinder en afdichting
X
• De werking van een hydraulische cilinder
X
• Werkingsparameters van de cilinder
X
• Typen hydraulische afdichtingen 
X
• Materiaalkeuze 
X
• Toepassingsvoorbeelden
X
Module 9 - Conditiebewaking
Conditiebewaking Niveau 1Niveau 2
• Algemeen 

    – Predictief onderhoudXX
    – Trillingsanalyse, bewakingsstrategie XX
    – Opstarten van een meetprogrammaXX
• Definities en basiskennis 

    – Trillingen, meeteenhedenXX
    – MeetparametersXX
    – Meetproces 
X
    – BewakingsdrempelsXX
• Trillingsdiagnose 

    – Parameters 
X
    – Typische fouten
X
    – Hydraulische fenomenen 
X
    – Riemen 
X
• Keuze van de technieken

    – Spectra 
X
    – Diagnose op draaiende machines met vast regime 
X
    – Behandeling van het signaal
X
    – Kwaliteit en balanceerklasse 
X
• Demonstraties en oefeningenXX
Module 10 - Lagers in elektromotoren
Lagers in elektromotoren Niveau 1Niveau 2
• Lagertypen, lagerselecties en lageraanduidingen
X
• Lagersmering in elektromotoren 
X
• Correcte passing voor de as- en huiszitting 
X
• Mogelijke lagerschade, zoals normale vermoeiing, trilling bij stilstand
X
• Demonstratie van de montage en demontage van een elektromotor
X
Module 11 - Mechatronica
Mechatronica Niveau 1Niveau 2
Lineaire geleidingen, kogel- en rollenspindels, actuatoren en toebehoren

• Kenmerken X
• Opbouw X
• SelectieX
• DimensioneringX
• MontageX
• Smering X
• ToepassingsvoorbeeldenX
Module 12 - Balanceren
Balanceren Niveau 1Niveau 2
• Grafisch uitzetten 
X
• Balanceerapparaten 
X
• Demonstratie 
X
• Praktijkoefeningen
X
SKF logo