SP31 / SP32

SP31
SP31
SKF ProFlex 递进式集中润滑系统的喷嘴用于将润滑脂喷洒在表面,如大齿轮的齿面

技术特点
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 气压: 最低 5 bar
  • 5 bar 时的气流率: 7 Nm³/h
  • 喷洒距离: 大约 300 mm
  • 喷洒方式:
    SP31: 矩形(ca. 50 × 220 mm,在 100 mm 的距离)
    SP32: 圆形(ca. 45 mm 直径,在 100 mm 的距离)

特点:
  • 几个喷嘴可串连成压缩空气链

相关文件

SKF logo