Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Program SKF Global Trainee

Program SKF Global Trainee cílí na talentované absolventy s prokázaným podnikatelským a inovativním myšlením, kteří mají potenciál stát se našimi budoucími vedoucími pracovníky.

Tento osmnáctiměsíční program je příležitostí pro vás coby čerstvé absolventy k získání praktických zkušeností v rámci SKF a vyvíjení nástrojů pro vaši budoucí kariéru. Prostřednictvím tří rotací během 18 měsíců s příležitostmi v zahraničí získáte zkušenosti z různých oblastí SKF a budete mít možnost zahájit budování sítě kontaktů v rámci SKF.

Jako praktikanti v SKF budete mít svou základnu v řadové organizaci a možnost pracovat v globálním měřítku i napříč různými funkcemi na místních projektech. Získáte příležitost k rozvoji klíčových profesionálních kompetencí a schopností vést druhé i sebe sama za úspěchem. V zájmu ještě lepší podpory vašeho růstu získáte zkušeného mentora, který vám po všech stránkách pomůže.

Hledáme čerstvé absolventy vyhovující těmto požadavkům:

  • Magisterský titul nebo jeho obdoba
  • Prokázané podnikatelské a inovativní myšlení
  • Mezinárodní a multikulturní zkušenosti
  • Vynikající znalost angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou
Další program začíná v září 2018. K dispozici budou volná místa v několika zemích, kde SKF působí. Další informace získáte na webových stránkách jednotlivých zemí nebo se obraťte na náborové centrum skupiny.
SKF logo