Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Motory

Energeticky účinná a ekologická provedení

Zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí a přísnější předpisy v oblasti emisí a hluku nutí konstruktéry k vývoji ekologických řešení motorů.

Také zvyšování cen paliv nutí výrobce k vývoji úspornějších konstrukčních řešení motorů. Výsledkem těchto tlaků je rozvoj nových technologií, jakými jsou například biopaliva, palivové články a hybridní hnací jednotky, které jsou vyvíjeny souběžně s novými konstrukcemi spalovacích motorů.

V rámci pomoci při řešení těchto trendů vyvinula SKF celou řadu inovativních řešení, včetně řešení multifunkčních těsnění připravených k okamžité montážii a také včetně vysoce kvalitních těsnění motorů. Kromě dodržování ekologických požadavků zvyšují tato řešení motorů SKF také výkonnost a spolehlivost zemědělských zařízení při současném snižování celkových nákladů.

Řešení

SKF logo