Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Dosažení vyšší přesnosti

Zemědělství je stále v pohybu a směřuje k technologiím umožňujícím „přesnost“ zemědělské techniky. SKF usnadňuje tuto cestu pomocí nabídky jednotek s integrovanými snímači. Na základě několika desetiletí získávání znalostí o zemědělských aplikacích a na základě znalostí z různých odborných oblastí mohou řešení SKF Agri Solutions pomáhat výrobcům navrhovat a stavět produktivnější, spolehlivější a ergonomičtější strojní zařízení.

Řešení

SKF logo