Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížení dopadu na životní prostředí

Řešení SKF Agri Solutions přinášejí několik výhod pro práci na poli, pomáhají snižovat dopady na životní prostředí hned v několika ohledech.

Ekologicky šetrné komponenty SKF Agri obsahují utěsněné nábojové jednotky nevyžadující domazávání, které omezují používání plastického maziva a případné ukapávání. Elektromechanický pohon minimalizuje nebo odstraňuje používání hydrauliky - to omezuje nebezpečí úniku kapaliny. Řídící jednotky se snímači šetří zdroje energie tím, že umožňují přesné řízení, postřik, setí, zpracování půdy a mnohé další aplikace. SKF také pomáhá výrobcům originálních zařízení (OEM) vyvíjet taková "zelená" ekologická řešení za rozumnou cenu, v souladu se všemi příslušnými předpisy a požadavky.

Řešení

SKF logo