Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Centrální mazací systémy

Správné množství maziva ve správný čas

Centrální mazací systémy mohou být tak rozdílné, jako jsou rozdílná zemědělská strojní zařízení, ve kterých jsou používána. Při využití kompletního sortimentu mazacích čerpadel a dávkovačů poskytuje SKF řešení upravená podle individuálních požadavků jednotlivých zákazníků.

Automatické centrální mazací systémy SKF jsou vybaveny univerzálním ale jednoduchým řídicím systémem zajišťujícím optimální mazání v každém mazacím místě stroje. Ložiska jsou mazána v pravidelných intervalech během provozu stroje a všechna ložiska jsou v pohybu.

To umožňuje dosažení vysoké provozní spolehlivosti těchto systémů i v obtížných podmínkách, kterým musí tyto systémy v zemědělství čelit. Zajišťováním přesného množství správného maziva do všech mazacích míst přináší centrální mazací systémy SKF celou řadu výhod:
  • Významné úspory nákladů na opravy a náhradní díly
  • Zvýšená spolehlivost stroje
  • Až 50% úspora nákladů na mazivo díky přesnému časování a dávkování maziva
  • Významné zvýšení provozní trvanlivosti ložisek
  • Zmenšené negativní dopady na životní prostředí
  • Větší bezpečnost pracovníků
SKF logo