Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Talířové brány

Těžce zpracovatelný řádek

Ať již obděláváte půdu nebo sekáte plevel, talířové brány musejí procházet náročnou směsí zeminy, prachu a dalších částí povrchu. Během svého provozu musejí ložiska talířové brány odolávat těmto zeminám i těžkému a rázovému zatížení. Během oplachování musí těsnění ložisek zabránit průniku vody a čistících prostředků a zadržet mazivo.

Snadnější s SKF

Odolnější konstrukce těsnění a ložiskových jednotek SKF, které není nutné domazávat, mohou zlepšit spolehlivost a zjednodušit údržbu talířových bran, což přináší užitek zemědělcům i výrobcům. Integrované konstrukce těsnění a ložiska pomáhají urychlit montáž ve výrobním závodě, stejně jako dobu instalace v polních podmínkách.

Řešení

SKF logo