Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Diskové žací stroje

Rizika spojená s produktivitou a bezpečností

Jak diskové žací stroje sečou a přípravují seno pro sušení, pak neplánované odstávky údržby nebo opravy způsobují ztrátu produkce. Takové ztráty velmi často umožňují konvenční uspořádání ložisek a těsnění, protože dovolují průnik částic ozubených kol nebo jiných nečistot do ložisek. Následně může docházet ke ztrátám maziva, selhání ložisek a nákladným odstávkám, což s sebou nese rizika spojená s bezpečností obsluhy a ziskovostí. 

Zabraňte problémům s SKF

Odolnější konstrukce těsnění a ložiskové jednotky SKF, které nevyžadují domazávání, jsou navrženy pro zajištění vyšší produktivity a snadnější údržbu a mohou pomoci zabránit neplánovaným prostojům. Jednotky SKF pro brány byly testovány na odolnost proti velkým vibracím a náročným polním podmínkám. Integrované a kompaktní jednotky pomáhají rovněž prvovýrobcům (OEM) snižovat počet komponentů a zvyšovat rychlost montáže. 

Řešení

SKF logo