Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Secí stroje

Větší spolehlivost a produktivita setí

Po dlouhém období nečinnosti musejí secí stroje zvládat intenzivní provoz v náročných podmínkách. Ložiska, která umožňují efektivní setí, jsou vystavena působení nečistot, prachu, detergentů a vlhkosti. Všechny tyto znečišťující látky mohou vést k selhání ložisek a nákladným neplánovaným prostojům.

Pro zajištění nejvyšších zisků musí tyto secí stroje pracovat tak přesně, jak je to možné. Počítačem ovládané aktuátory mohou tuto přesnost zajistit, ale tyto komponenty musejí odolat nejtěžším polním podmínkám.

SKF může pomoci

Prvovýrobci (OEM) navrhují s řešením SKF Agri novou generaci spolehlivějších a produktivnějších secích strojů. Odolnější konstrukce těsnění a ložiskové jednotky SKF, které nevyžadují domazávání, mohou snížit nároky na údržbu a mazání. Kompaktní elektromechanické válce zajišťují přesné secí techniky, zatímco technicko-konzultační služby SKF mohou pomoci prvovýrobcům (OEM) vyřešit jakýkoli požadavek.

Řešení

SKF logo