Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Proč právě SKF?

Výhodnější konstrukce a vývoj výrobku

Řešení SKF Agri Solutions pomáhají výrobcům originálních zažízení (OEM) vyvíjet výrobky, které splňují cíle produktivity zemědělců. Spolupráce se SKF však rovněž umožňuje OEM výrobcům mnohem efektivnější uvedení těchto nových výrobků na trh.

SKF může pomoci OEM výrobcům včasným zapojením zemědělských specialistů SKF v procesu plánování a konstrukce výrobku:
  • Virtuální testování výrobků pomocí dynamického modelování/simulačních nástrojů
  • Optimalizace nejen komponentů, ale také systémů a subsystémů
  • Zrychlování procesů navrhování, testování a ověřování
  • Dodávání připravených řešení které zkracují dobu montáže
  • Snížení počut potřebných komponentů a dodavatelů
  • Zlepšení spolehlivosti, účinnosti a funkčnosti zařízení
  • Omezení počtu reklamací a souvisejících nákladů
  • Výhody spojené s globální výrobou
  • Minimalizace nákladů dodavatelského řetězce pomocí globální distribuční sítě
SKF logo