Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Lepení

Lepší řízení z hlediska zatížení a rychlosti

V budoucnosti budou lepidla klíčovým prvkem při stavbě lehčích, bezpečnějších a více účinných vozidel. Housenka lepidla je ideální pro těsnící izolace a také se používá pro snížení hluku různých částí karoserie auta. Elektromechanické řešení procesu lepení SKF je kompaktní a energeticky účinné.
SKF se podílí u klientů při navrhování elektromechanických nanášecích pistolí lepidla pro zaručení:
  • Většího řízení z hlediska zatížení a rychlosti
  • Kvality procesu směšování silikonových komponent
  • Trvalé výkonnosti
  • Dlouhé trvanlivosti a odolnosti
  • Úspory energie

Řešení:

SKF logo