Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Sevření

Menší spotřeba energie

U vstřikovacích strojů plastů je stále více hydrauliky nahrazováno elektromechanickým řešením. U svírací (zavírací) jednotky zvýšená přesnost, vyšší opakovatelnost a rychlejší odezva vlivem přesné lineární rychlosti/zrychlení nejen zvyšuje objem výroby a snižuje poměr zmetkovitosti, ale také zvyšuje životnost forem. Válečkové šrouby SKF poskytují následující výhody:
- Lepší opakovatelnost vlivem vysoké přesností
- Rychlejší odezvu vlivem vyšší lineární rychlosti/zrychlení
- Menší spotřebu energie
- Nižší údržbua
- Čistější provoz
- Menší hluk

Řešení:

SKF logo