Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska elektrického posilovače řízení

Řízení vozidla

Společnost SKF také byla jedním z aktérů v nedávné historii aktivního řízení (technologie elektrického posilovače s proměnlivým převodem, který mění poměr, jakým se kola v reakci na pohyb volantu otáčejí) Při nižších rychlostech tato technologie snižuje míru točení volantem, zlepšuje tak výkonnost v situacích jako je parkování a další manévry ve městech. Při vyšších rychlostech je převodový poměr upraven tak, aby se předešlo zvýšené citlivosti způsobené rychlostí a zajistila se lepší směrová stabilita.

 

Při parkování počítač mění poměr tak, aby k otočení kol z jedné krajní polohy do druhé stačily méně než dvě otáčky volantu. Jak se rychlost vozidla zvyšuje, zvyšuje se i převod řízení, tak že je třeba větších pohybů volantem k pohybu koly čímž se snižuje zvýšená odezva vozidla vyplývající ze výšší rychlosti. Kromě poskytování proměnlivých poměrů řízení je počítač spojen se systémem řízení stability vozidla tak, aby pomohl se směrovou stabilitou vozidla.

 

V případě, že se řidič dostane do smyku z důvodu špatného stavu vozovky, aktivní řízení zareaguje na informace ze snímačů rychlosti stáčení a upraví natočení předních kol tak, aby vozidlo stabilizoval. K tomu dojde mnohem dříve, než je řidič schopen zareagovat. Není-li zásah sytému aktivního řízení dostatečný, potom rovněž zasáhne stabilizační systém.

 

Bezpečnost je jedním z primárních cílů tohoto systému. Snímače úhlu natočení na sloupku řízení vyhodnotí směr, kterým chce řidič jet a systém zasáhne pouze v případě, kdy se vozidlo dostane mimo meze stability. Pokud dojde k chybě nebo problému v elektronice, počítač vypne provoz elektrického motoru, uzamkne ozubený věnec planetového soukolí čímž vznikne řízení s pevným převodem Nakonec, pokud dojde k problému v planetovém soukolí, k dispozici je druhá hřídel, která vede ze sloupku řízení k hřebenovému převodu, je tedy k dispozici i běžné řízení.

 

Funkce řízení příští generace budou ještě komplexnější a budou zahrnovat takzvané řízení po drátu, což je oblast, v níž SKF již učinila řadu kroků kupředu a která je zajímavou výzvou pro vývojové oddělení, které pracuje na rozšíření hranic technologie a know-how souvisejících s aplikacemi řízení.

 

Chcete-li mít jasnější představu o historii hlavních funkcích řízení, můžete se podívat na graf na straně 3. Většina systémů řízení v automobilech a lehkých nákladních automobilech je dnes stále hydraulická (to znamená, že síla nutná k otáčení kol je poskytována hydraulickým pístem, který je poháněn vysokotlakou hydraulickou kapalinou), ale v některých automobilech a nákladních vozech sílu řízení zajišťuje elektrický motor a to je rovněž jeden z kroků, které představují evoluci aplikací a funkcí řízení.

 

Elektrický posilovač řízení (EPS nebo EPAS) je v podstatě navržen tak, aby používal elektromotor k ovládání směru jízdy a pomáhal tak řidiči vozidla. Systém EPS byl vyvinut tak, aby pomohl řidiči a usnadnil otáčení volantem. Tato technologie byla vyvinuta, aby v porovnání s technologií hydraulického pohonu pomohla snížit spotřebu paliva a emise CO2.

V závislosti na instalovaném vybavení a přenášené energii existují 3 hlavní typy aktivního systému řízení:
• Column EPAS (lehké vozidlo)
• Pinion EPAS (střední vozidlo)
• Rack EPAS (střední až velké vozidlo)
• Aktivní systémy předního řízení umožňují přizpůsobit úhel natočení volantu a úhel natočení předních kol rychlosti vozidla.

Společnost SKF vyvinula řadu produktů pro všechny typy EPS a systémy aktivního řízení:
• Čtyřbodové kuličkové ložisko
• Kuličkové ložisko se sníženou hlučností
• Flexibilní ložisko 

SKF logo