Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení SKF pro kyselé plyny

Delší doby provozuschopnosati pro olejové šroubové kompresory

U plynových vrtů, potrubí a rafinerií neustále roste používání olejových šroubových kompresorů u jednotek pro zachycování odpařeného média. Bohužel s tím rostou nároky na údržbu a neplánované odstávky, protože ložiska u olejových šroubových kompresorů mají potíže odolávat působení kyselých plynů (H2S), vodíku (H2) a dalším plynům (CO2). Řešení SKF pro kyselé plyny může s tímto pomoct.

Řešení SKF je robustní sestava ložisek, které se skládají z kroužků z nerez oceli sycené dusíkem, keramických valivých těles a polymerových klecí z PEEK. V současné době jsou tato řešení od SKF instalována v několika vysoce náročných rafineriích a plynových vrtech. Pomáhají těmto provozům zvýšit provozní dobu bez odstávky z několika měsíců na několik let. A výsledek? Zásadní snížení požadavků na údržbu a provozních nákladů, ale také možnost používat nové, nízkonákladové kompresory.
SKF logo