Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Motory

Účinnější a ekologické pohony

Obrázek těžkého nákladního automobilu
Zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí a přísnější předpisy v oblasti emisí a hluku nutí konstruktéry k vývoji ekologických řešení pro motory.

Také zvyšování cen paliv nutí výrobce k vývoji palivově úspornějších konstrukcí motorů. Výsledkem těchto tlaků je rozvoj nových technologií, jako jsou například biopaliva, palivové články a hybridní hnací jednotky, které jsou vyvíjeny souběžně s novými konstrukcemi spalovacích motorů.

Pro ekonomická řešení těchto trendů SKF vyvinula celou řadu inovativních řešení, včetně jednotek se snímači, univerzálních řešení těsnění připravených k okamižté montáži, a vysoce kvalitních těsnění motorů.

Kromě splnění ekologických požadavků zvyšují řešení SKF pro motory také výkonnost a spolehlivost stavebních zařízení při současném snižování celkových nákladů.

Řešení

SKF logo