Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Aplikace

Vývoj pokrokových integrovaných řešení

Aplikace pro stavebnictví
Využití dlouholetých zkušeností SKF v oblasti ložisek, těsnění, mazání a dalších nám pomáhá k tomu, aby výrobci originálních stavebních zařízení (OEM) dosahovali vysoké spolehlivosti, bezpečnosti a splnění ekologických požadavků pro celé spektrum aplikací strojů.

Ať už se jedná o kompletní integrované jednotky s nižšími požadavky na údržbu a domazávání, nebo centrální mazací systémy, které provádí časově náročné mazání plastickým mazivem automaticky, tak řešení SKF vždy splňují rostoucí požadavky aplikací.

Řešení

SKF logo