Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Podvozky poháněcí soustavy

Vyvažování velkého výkonu, nízkých požadavků na údržbu a velkých zatížení

Sklápěcí nákladní automobil
Konstrukce dílů poháněcí soustavy a podvozků stavebních zařízení musí poskytovat maximální hustotu výkonu a musí zajišťovat minimální ztráty výkonu a to i v případech, kdy jsou tato zařízení používána v náročných podmínkách a jsou vystavena velkým zatížením. Pro dosažení ekonomické účinnosti musí tyto aplikace vyžadovat pouze málo údržby, musí být schopny dosahovat vysoké produktivity a musí také zajišťovat pohodlí a bezpečnost obsluhy.
SKF dokáže pomoci
Firma SKF je schopna splnit tyto požadavky pomocí širokého sortimentu vysoce výkonných bezúdržbových řešení, která spojují schopnosti a vlastnosti ložisek, těsnění, mazání a snímačů.

Nabízíme kompletní řady standardních a zákaznických řešení navržených pro náročná prostředí a vysokou výkonnost. Kromě toho mohou naše hluboké znalosti pomoci výrobcům originálních zařízení (OEM) při snižování nákladů na údržbu a montážních časů. Pro dosažení nákladové účinnosti jsou řešení SKF bezúdržbová a umožňují zmenšování rozměrů.

Řešení

SKF logo