Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížené požadavky na údržbu a dopady na životní prostředí 

Delší servisní intervaly, nižší náklady na vlastnictví

Pro výrobce stavebních zařízení jsou prodloužené servisní intervaly a snižené náklady na vlastnictví velmi cennými tržními a ekologickými výhodami. Optimalizace funkčnosti výrobku ve vztahu k novým předpisům na ochranu životního prostředí je velmi náročná, ale je nezbytná pro úspěch.
Výhody spolupráce s SKF
SKF těží z velkých zkušeností v oblasti konstrukčních aplikací a z unikátního sortimentu výrobků, nástrojů a technologií. Při úzké spolupráci s Vaším týmem Vám SKF může pomoci při snižování nebo odstranění nutnosti údržby v celé řadě aplikací.

V celém sortimentu od bezúdržbových výrobků až k zakázkovým integrovaným jednotkám Vám řešení SKF mohou pomoci při vývoji ekologických výrobků s omezenými nebo nulovými požadavky na údržbu. Uvažujte o řešeních SKF uvedených níže.

Řešení

SKF logo