Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Potravinářský průmysl

Nová perspektiva

Výrobci potravin a nápojů i dodavatelé strojních zařízení (OEM), kteří jsou pod neustálým tlakem na optimalizaci výroby, snižování nákladů a dodržování přísných předpisů na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, stále více projevují zájem o nové technologie SKF, které jim v tomto úsilí mohou pomoci.

Jaké jsou vaše největší výzvy?

PŘEDPISY
NÁKLADY
UDRŽITELNOST
VÝSTUPY
SKF logo