Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Náklady

Snižování nákladů bez rizik pro výkonnost

Snižování nákladů bez rizik pro výkonnost

Výrobci potravin a nápojů trvale čelí značnému tlaku na snižování nákladů, který se projevuje v celém dodavatelském řetězci. Upřednostňování úspor před kvalitou a výkonností při výměně klíčových součástí – jako jsou těsnění a ložiska – však může vést k vyšším nákladům na údržbu a provoz. Nežádoucími důsledky mohou být kratší střední doba mezi poruchami a neplánované odstávky, které patří mezi nejvýznamnější zdroje nákladů.

Tomu lze zabránit výběrem součástí s ohledem na to, jak přispívají k výkonnosti, bezpečnosti a skutečným nákladům na vlastnictví.

Použitím ložisek bez nutnosti domazávání můžete snížit náklady na maziva a práci a omezit rizika neplánovaných závad.


Závada systému těsnění může mít vážné důsledky pro bezpečnost provozu a výrobků. Včasná a rychlá náhrada řešeními přizpůsobenými potřebám vašich aplikací může snížit náklady na údržbu a riziko neočekávaných selhání.
SKF logo