Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení na podporu cílů v oblasti nákladů, výstupů, bezpečnosti a udržitelnosti

Reakce na průmyslové trendy ovlivňující ziskovost vašich provozů

Kombinace tlaků na soustavné snižování nákladů, provozní efektivitu a zpřísňující se předpisy vyžadující proaktivní a dokumentované programy potravinové bezpečnosti vnáší do odvětví zpracování potravin a nápojů značné komplikace.

Udržitelnost se stále více stává výkladní skříní značky. Současně však nelze přehlédnout vliv ochrany životního prostředí na náklady související s energií, odpadem, spotřebou vody a skládkováním.

Seznamte se s řešeními SKF, která reagují na trendy v odvětví zpracování potravin a nápojů – v oblasti nákladů, výstupů, bezpečnosti a udržitelnosti.

SKF logo