Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Udržitelnost

Sladění cílů v oblasti udržitelnosti, nákladů, výstupů a bezpečnosti potravin

Sladění cílů v oblasti udržitelnosti, nákladů, výstupů a bezpečnosti potravin

Udržitelnost se stále více stává výkladní skříní značky. Současně však nelze přehlédnout vliv ochrany životního prostředí na náklady související s energií, odpadem, spotřebou vody a skládkováním.

Pokud jste již udělali vše podstatné pro plnění svých cílů, proč nezkusit vykázat další přínosy pro životní prostředí cestou zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti potravin?

Modernizací strojů s využitím ložisek nevyžadujících domazávání můžete dosáhnout úspory nákladů na maziva a výměnu součástí, ušetřit emise CO2, ale také odstranit riziko znečištění odpadní vody vymytým plastickým mazivem z ložisek.


Implementace řešení zaměřených na úsporu vody a ložisek bez nutnosti domazávání vám umožní nahradit likvidaci prevencí.


Spolehlivost_ Udržitelnost
Jedním z možných zdrojů úspor energie a odpadu je spolehlivost zařízení. Klíčem k ní je vytvoření a zavedení správné strategie údržby. Přečtěte si o možnostech zvýšení celkové efektivity zařízení.
SKF logo