Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Více zmrzliny, méně údržby

Problém:

Výrobce zmrzliny se potýkal s problémy způsobovanými standardními ocelovými ložisky v nábojích, jejichž typická provozní trvanlivost byla pouze okolo jednoho roku. Příčinou byl průnik vody do ložisek a změny teploty při čištění (z -48 °C na 25 °C), což vedlo ke vzniku koroze.

Řešení:

Společnost SKF vybavila zmrazovací tunely pro výrobu zmrzliny kuličkovými ložisky MRC s těsněním se zvýšenou odolností proti korozi, která se vyznačují následujícími vlastnostmi:

Výsledek:

Potenciální provozní trvanlivost ložisek byla prodloužena až na šest let. Tento odhad vychází z analýzy po jednom roce provozu. Nová ložiska navíc umožnila výrobci zmrzliny provoz bez domazávání, což vedlo ke snížení:

  • Nákladů a časových nároků na údržbu
  • Rizika znečištění výrobků mazivem
  • Spotřeby maziva, nutnosti čištění a likvidace maziva
Prohlédněte si následující krátké video, které názorně ukazuje, proč standardní kuličková ložiska ve zmrazovacích tunelech mohou ohrozit bezpečnost potravin a způsobit neočekávané prostoje.
SKF logo