Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průmyslová řešení

Ziskovost prostřednictvím spolehlivosti

Každé průmyslové odvětví má své specifické problémy, ale prakticky všechna odvětví mají za cíl dosáhnout vyšší provozuschopnosti stroje, nižší údržby, vyšší bezpečnosti, úspor energie a nižších celkových nákladů na vlastnictví. Díky odborným znalostem v široké škále disciplín a díky desetiletím zkušeností a působení jako technického partnera výrobců zařízení i koncových uživatelů v každém velkém odvětví může společnost SKF poskytovat nejenom produkty, ale celková integrovaná řešení, která pomáhají našim zákazníkům dosahovat jejich cílů.

Optimalizace životního cyklu výrobních prostředků

Úzká spolupráce s výrobci zařízení a průmyslovými koncovými uživateli zajistila, že SKF dokonale rozumí vztahu mezi součástmi výrobního prostředku a průmyslovými procesy. V současnosti tyto znalosti využíváme k poskytování hodnot v každém stádiu životního cyklu výrobních prostředků. Systém řízení životního cyklu SKF je naším prověřeným přístupem k optimalizaci provedení a provozu zařízení v průběhu jeho celého životního cyklu. Řešení SKF, která prokázala svou efektivitu v našich vlastních závodech po celém světě se rovněž jeví jako velmi cenná pro zákazníky SKF na celém světě.
SKF logo