Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF ložiska Y

Prakticky bezúdržbový provoz

SKF ložiska Y poskytují téměř bezúdržbovou výkonnost jednotek pro vzduchotechniku. V aplikacích, kde není potřeba domazávat plastické mazivo, mohou být SKF ložiska Y namontována s pryžovým úložným kroužkem - výhoda u aplikací s ventilátory.

Pryžový úložný kroužek je umistěn mezi vnějším kroužkem ložiska a tělesem pro tlumení vibrací a hluku. Je to hospodárnější řešení v porovnání s litinovými stojatými tělesy, protože pryžový úložný kroužek umožňuje malé posunutí ložisek v jejich tělesech pro vyrovnání menšího prodloužení hřídele nebo nesouososti.
SKF logo