Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení SKF pro kalová čerpadla

Systémový přístup ke spolehlivost

Aplikace kalového čerpadla
U kalových čerpadel představují účinky kavitace a opotřebení v důsledku odírání oběžného kola velké riziko odstávek a snižují spolehlivost. Aby tato rizika eliminovala, nabízí SKF pro řešení kalových čerpadel systémový přístup, který kombinuje řešení mazání, sledování stavu a uložení hřídele.

Tento systémový přístup zahrnuje podporu v rámci technicko-konzultačních služeb SKF pro optimalizované mazání. Technologické celky lze opatřit funkcí sledování vibrací a teploty a alarmem. Jako dovršení nabídky mohou konfigurace hřídele určené pro vysoký výkon pomoci snížit nerovnováhu a odolávat kavitaci. A výsledek?

Koncoví uživatelé čerpadla se těší z vyšší spolehlivosti, lepšího plánování údržby a delší životnosti čerpadla. Výrobci čerpadel potom profitují z nižších technických nákladů, kratšího času uvádění na trh, rychlejší montáže, menšího počtu dílů na skladě a nižších nákladů plynoucích ze záručních výkonů.

SKF logo