Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Energeticky účinná dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Menší tření a nižší spotřeba energie

Energeticky účinná dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
Výkonná, energeticky účinná ložiska SKF (E2) snižují moment tření nejméně o 30 % ve srovnání s běžnými ložisky SKF. Tohoto podstatného snížení momentu tření bylo dosaženo optimalizací vnitřní geometrie ložiska a použitím nového plastického maziva s nízkým třením.

Zakrytá energeticky účinná dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem SKF (DRACBB) redukující třecí ztráty v ložisku mohou vydržet stejně dlouho jako zakrytá ložiska v běžném provedení se srovnatelnou velikostí. V závislosti na provozních podmínkách může ložisko fungovat při teplotě o 5 až 30 °C nižší než v případě ložiska SKF v základním provedení. Nižší provozní teplota prodlužuje provozní životnost maziva a může prodloužit také životnost ložiska.
SKF logo