Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Průmyslová hřídelová těsnění

Robustní ochrana pro náročné prostředí

U aplikací čerpadel v mimořádně náročném prostředí je nezbytné zajistit účinné zadržování maziva a maximální ochranu proti znečištění. Průmyslová hřídelová těsnění od SKF splňují oba tyto požadavky a pomáhají udržovat optimální provoz a funkčnost ložiska.

Optimalizované materiály a provedení
Průmyslová hřídelová těsnění od SKF jsou vybavena dalším sekundárním okrajem k vyloučení nečistot, avšak bez zvýšení tření. V kombinaci s optimalizovaným složením materiálu a provedením, je zlepšena těsnicí schopnost a průtok čerpadlem.

Těsnění průmyslových čerpadel od SKF je kompatibilní s tukovým a olejovým mazivem a zvládá provozní teploty -40 až +100ºC, takže napomáhá k dlouhé životnosti ložiska, spolehlivému provozu a menším nárokům na údržbu.
SKF logo