Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Čelní a kuželové převodovky

Zvládněte se společností SKF vysoké nároky na provoz a projekt

Čelní a kuželové převodovky
Čelní a kuželové převodovky jsou určeny pro drsné aplikace jako např. těžební dopravníky, papírny, extrudéry, stroje pro kontilití nebo přístavní jeřáby. Musí nabídnout vysokou provozní spolehlivost v tvrdých podmínkách jako je horké, vlhké a prašné prostředí – to vše při nízké rychlosti a s velkým zatížením. Tyto vysoké nároky zahrnují vyšší výkon při umožnění nákladově efektivní, modulární výroby.

Společnost SKF disponuje jedinečnými schopnostmi nabídnout vysoce technické znalosti, produkty pro velký výkon a celosvětové efektivním řízením zdrojů. Uplatněním systematického přístupu a modulárního myšlení společně se společností SKF můžete zlepšit výkon stroje, snížit náklady na projekt a výrobu a zvýšit ziskovost.

  • Zvyšte kroutící moment
  • Snižte vývin tepla
  • Zvyšte možnost externího zatížení
  • Snižte úroveň hluku
  • Zlepšete provozní spolehlivost
  • Zkraťte dobu uvedení na trh

Čelní a kuželočelní převodovky

SKF logo