Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby SKF pro pohony: Výroba železa a oceli

Provoz musí běžet i při velmi těžkých podmínkách

Služby SKF pro pohony: Výroba železa a oceli
Vysoká pec a konvertor je srdcem výroby železa a oceli, takže prostě musí fungovat. V důsledku toho je nepostradatelná spolehlivost pohonů, které hýbou mostovými jeřáby a dopravníky. Bohužel se vzhledem k extrémním teplotám, rázovému zatížení a znečištění nelze vyvarovat ani závadám, ani tendenci tlačit pohony za hranici jejich návrhových parametrů.

A výsledek? Při postupné degradaci pohonů začne ztráta kroutícího momentu nebo síly omezovat výkon. Výsledné závady vedou k nákladným a neplánovaným odstávkám a časově náročným opravám.

Služby SKF pro pohony Vám pomohou

Optimalizací způsobu integrace Vašeho systému pohonu do Vaší kovovýroby Vám můžeme pomoci zvýšit základní výkon v každé fázi životního cyklu převodovky. Výhody zahrnují:

  • Delší doba fungování a vyšší spolehlivost
  • Plné zaměření na BOZP a ochranu životního prostředí
  • Vyšší výkon a větší objem výroby
  • Vylepšená a účinná údržba

Řešení SKF pro každou fázi životního cyklu hnací soustavy

SKF logo