Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Lékařská technika

Jak zlepšit výkonnost pro lidi

Obráběcí stroje hrají důležitou roli při výrobě lékařských komponentů jako jsou kolenní klouby, kostní šrouby, zubní implantáty a celé protézy, které jsou navrženy pro zlepšení života pacientů. Výrobce obráběcího stroje byl schopen splnit vysoké požadavky na lékařské komponenty vylepšením svého vícevřetenového soustruhu.

Problém: Spolehlivost stroje při maximálních otáčkách

Vyrábění složitých lékařských součástek obráběcí stroje s nejvyšší přesností, produktivitou a účinností. Lékařský průmysl vyžaduje nejvyšší spolehlivost při maximálnívh otáčkách, méně odpadu z drahocenných materiálů jako je titan nebo nerezová ocel, a také snížené výrobní náklady od seřizování obráběcího stroje a výměny nástrojů. Výrobce obráběcího stroje splnil tyto požadavky při aplikaci s více vřeteny.

Řešení: Různé otáčky vřeten jednoho obráběcího stroje

Vícevřetenové obráběcí stroje mají řešení vysoce přesných ložisek SKF, které umožňují zvýšit otáčky vřetena v různých osách a současně provádět několik výrobních postupů bez prostojů stroje. S pomocí SKF se v aplikaci dosáhlo různých maximálních otáček vřeten v jednom stroji, a tím i k optimalizaci doby výrobních cyklů, zvýšení produktivity a úspoře nákladů.

Řešení vysoce přesná ložiska SKF

Vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, univerzálně párovatelná 

7007 ACDGB/P4A

71812 ACDGA/P4 

71909 ACDGA/P4A 

Vysoce přesná dvouřadá válečková ložiska
NN 3015 KTN/SPW33 

Vysoce přesná obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
BTW 75 CTN9/SPW33

 

Přehled výrobků

SKF logo