Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Centrální mazací systémy

Správné množství maziva ve správnou dobu

Automatické centrální mazací systémy SKF pro průmyslové aplikace dodávají příslušné množství maziva ve správných intervalech pro optimalizaci provozní trvanlivosti ložisek a strojního zařízení.

Tyto automatické centrální mazací systémy SKF jsou navržené pro mazání jednotlivých strojů nebo kompletních provozů plastickým mazivem nebo olejem a zajišťují správné a přesné doplňování maziva do všech požadovaných bodů, což v procesu přináší mnoho výhod:
  • Méně odstávek a výrobních ztrát
  • Významné úspory nákladů na opravy a náhradní díly
  • Zvýšená spolehlivost stroje
  • Až 50% úspora nákladů na mazivo díky přesnému časování a dávkování maziva
  • Snížené dopady na životní prostředí
  • Větší bezpečnost pracovníků

Centrální mazací systémy SKF jsou používány v různých zařízeních, jako například:

Pohony navijáků:

Automatické systémy mazání dodávají stálé množství maziva do mazacích bodů pohonu navijáku, zatímco je naviják v provozu. Automatický mazací systém také pomáhá snížit korozi, opotřebení a neplánované odstávky. Vícepotrubní čerpadla, v kombinaci s progresivním měřicím zařízením, mohou být připojena přímo k mazacím bodům. Navíc SKF rovněž nabízí schválená řešení, která mohou být použita ve výbušné atmosféře.

Lana a kabely:

Postřikové systémy pro otevřené převody a kabely jsou navrženy pro olej a plastické mazivo. Mohou být poháněny vícepotrubním čerpadlem, které přivádí mazivo do postřikových trysek. Tyto trysky poskytují konzistentní mazací film na povrchu součásti. Vzhledem k tomu, že olej dokáže prosáknout skrze lana, pomáhá minimalizovat korozi, jakož i opotřebení. Maznice ocelových lan svírají lano a přímo do něj napouští plastické mazivo. K dispozici jsou také vzduchem ovládaná barelová čerpadla pro manipulaci se speciálním mazivem na lana s vysokým obsahem MoS2 nebo grafitu.

Příklady aplikací na plavidlech, které mohou dobře využít automatické mazací systémy:

  • Ložiska generátoru
  • Stabilizátory
  • Sklopná vrata na trajektech
  • Protipožární zařízení
SKF logo