Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Centrální mazací systémy

Automatické centrální mazací systémy SKF pro průmyslové aplikace dodávají příslušné množství maziva ve správných intervalech pro optimalizaci provozní trvanlivosti ložisek a strojního zařízení.

Tyto automatické centrální mazací systémy SKF jsou navrženy pro mazání jednotlivých strojů nebo kompletních provozů plastickým mazivem nebo olejem. Zajišťují správné a přesné doplňování maziva do všech požadovaných bodů, což přináší řadu výhod:
  • Méně odstávek a výrobních ztrát
  • Významné úspory nákladů na opravy a náhradní díly
  • Zvýšená spolehlivost strojů
  • Až 50% úspora nákladů na mazivo díky přesnému časování a dávkování maziva
  • Snížené dopady na životní prostředí
  • Větší bezpečnost pracovníků
Centrální mazací systémy SKF jsou používány v různých zařízeních, jako jsou například:

Pohony navijáků: Automatické systémy mazání dodávají stálé množství maziva do mazacích bodů pohonu navijáku, zatímco je naviják v provozu. Automatický mazací systém také pomáhá snížit korozi, opotřebení a neplánované odstávky. Vícepotrubní čerpadla v kombinaci s progresivním odměřovacím zařízením mohou být připojena přímo k mazacím bodům. SKF navíc nabízí schválená řešení, která mohou být použita ve výbušné atmosféře.

Lana a kabely: Postřikové systémy pro otevřené převody a kabely jsou navrženy pro olej a plastické mazivo. Mohou být poháněny vícepotrubním čerpadlem, které přivádí mazivo do postřikových trysek. Tyto trysky poskytují konzistentní mazací film na povrchu součásti. Lano se nasákne olejem, což pomáhá minimalizovat korozi i opotřebení. Maznice ocelových lan obepínají lano a přímo do něj napouští plastické mazivo. K dispozici jsou také vzduchem ovládaná barelová čerpadla pro manipulaci se speciálním mazivem na lana s vysokým obsahem MoS2 nebo grafitu.

Automatické mazací systémy lze výhodným způsobem použít například v následujících lodních aplikacích:
  • Ložiska generátoru
  • Stabilizátory
  • Sklopná vrata na trajektech
  • Protipožární zařízení
SKF logo