Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Referenční případy

Znalostní inženýrství společnosti SKF používané v manipulaci s materiálem

Letiště. Přístavy pro objemové materiály. Kontejnerové a osobní terminály. SKF může pomoci zákazníkům z několika průmyslových odvětví plnit jejich obchodní cíle s podporou účinného a spolehlivého zařízení pro manipulaci s materiálem. Na níže uvedených referenčních případech z daného odvětví můžete vidět, jak řešení SKF mohou pomoci:

  • Zvýšit produktivitu
  • Omezit neplánované odstávky
  • Zvýšit spolehlivost stroje
  • Prodloužit intervaly údržby
  • Snížit náklady na provoz
  • Omezit dopad na životní prostředí
  • Zvýšit bezpečnost pracovníků
  • Modernizovat zařízení
SKF logo