Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jeřáby

Nákladově efektivní spolehlivost a výkonnost

Jeřáby
Těžké jeřáby hrají důležitou roli v mnoha průmyslových procesech. Přístavní a provozní jeřáby přenášejí těžší břemena rychleji než kdy předtím. Jeřáby jsou také vystaveny abrazivním materiálům, solím, extrémním teplotám, agresivním chemikáliím a dalším vlivům.

Poruchy – a následné nákladné neplánované odstávky – mohou postihnout kola pojezdů, lanové kladky, kladkostroje, elektrické systémy, motory a převodovky. Příliš často je čas na údržbu a zdroje pro prevenci poruch nedostatkovou komoditou.

Ponechte zvedání těžkých břemen na SKF

SKF může pomoci konstruktérům a výrobcům originálních zařízení (OEM) vyvíjet součásti jeřábů a systémová řešení nové generace. SKF nabízí několik řešení s nízkými nebo žádnými nároky na údržbu pro motory a převodovky až po zvedací zařízení a pojezdová kola, které mohou pomoci:

  • Zlepšit provozuschopnost
  • Zvýšit produktivitu
  • Optimalizovat konstrukce
  • Manipulovat vyššími rychlostmi a s vyšším zatížením
  • Zvýšit bezpečnost

Aplikace jeřábů

SKF logo