Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údržba eskalátoru

Delší provozuschopnost při krátkém spotřebovaném čase?

Eskalátor
To je zásadní cíl v rámci údržby pro dnešní provozovatele a konstruktéry eskalátorů. Je obtížné jej dosáhnout vzhledem ke konstrukci a provozním podmínkám eskalátorů.

Například hnací systémy jsou těžko přístupné a servis je obvykle omezen napjatým harmonogramem. V mechanismu eskalátoru se můžou nahromadit úlomky a různé nečistoty a nakonec způsobit problémy. Provozovatelé a poskytovatelé údržby také musí dodržovat přísné zákonné požadavky pro postupy údržby.

Splňte své cíle pro údržbu s pomocí SKF

SKF vám může pomoci zjednodušit a urychlit údržbu eskalátoru. Naše automatické mazací systémy a technologie a služby monitorování stavu – včetně systému MetroCon SKF, vyvinutého speciálně pro výtahy a eskalátory – mohou pomoci zlepšit spolehlivost a bezpečnost a přitom snížit požadavky na údržbu a náklady.

Řešení

SKF logo