Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Letiště

Optimalizujte provoz dopravníku s pomocí SKF

V rámci komplexní sítě dopravníků sloužících na dnešních letištích mohou neplánované odstávky na kritických místech způsobovat zpoždění s nákladnými následky. Udržování provozuschopnosti dopravníků a kontrola spotřeby energie jsou klíčové, jak je i zajištění zdraví a bezpečnosti pracovníků pro manipulaci se zavazadly, kteří se pohybují kolem dopravníků.

Vylepšete tok osob

Nejsou to samozřejmě pouze zavazadla, která musí být přepravována bezpečně přes terminály, právě tak musí být přepravováni i cestující. Řešení SKF a nástroje pro údržbu podporují optimalizovaný provoz výtahů a eskalátorů, jakož i nástupní mosty pro cestující.

Potřeby zákazníků

SKF logo